Kas ir propaganda

Propaganda (latīņu: propagare – izplatīšanās uz priekšu) ir patiesas vai maldīgas informācijas izplatīšana lielām ļaužu masām, lai panāktu vēlamo efektu. Pat ja informācija ir patiesa, propaganda bieži rada maldīgu priekšstatu par kādu lietu kopumā. Propagandu bieži izplata ar dažādu reklāmu palīdzību. Propagandu galvenokārt izmanto saistībā ar politiku un patriotismu.

Vārds propaganda pirmo reizi fiksēts 1622.gadā, mazliet pēc Trīsdesmit gadu kara sākuma, pāvesta Gregorija XV darbā Congregatio pro Gentium Evangelizatione.

Avots: Wikipedia